Frederique MOORS (°1988)

is in 2011 afgestudeerd aan de Vrije Universiteit Brussel, waar hij met onderscheiding het diploma ‘Master in de Rechten’ heeft behaald met als specialisatie Burgerlijk en Procesrecht. In 2011 behaalde hij met succes zijn bekwaamheidsproef aan de Orde van Vlaamse Balies tot uitoefening van het beroep van advocaat. Hij is sedert datzelfde jaar verbonden aan de balie.

SPECIALISATIES

Frederique MOORS behandelt alle takken van het recht, doch hoofdzakelijk is hij actief in de rechtstakken van het burgerlijk recht (echtscheidingen, erfenissen, huur, …) handelsrecht (incasso, handelsgeschillen, …) en het strafrecht (strafrechtelijke verdediging, burgerlijke partijstelling,…). Mr. Frederique Moors wordt door diverse rechtbanken tevens aangesteld als bewindvoerder.

Handelsrecht & vennootschapsrecht

Invordering van facturen, incasso
Handelsgeschillen en ondernemingsrecht
Opstellen van & advies over diverse handelscontracten
Begeleiding in faillissementsprocedures en gerechtelijk akkoord
Overname, ontbinding en vereffening van vennootschappen

Strafrecht

Bijstand bij verhoor
Begeleiding bij strafonderzoek
Strafrechterlijke verdediging
Burgerlijke partijstelling
Strafuitvoering

Verkeersrecht

Snelheidsovertreding
Vluchtmisdrijf
Ongevallen
Alcoholintoxicatie en dronkenschap
Burgerlijke partijstelling na ongeval

Contractenrecht

Opmaak van en advies over alle overeenkomsten
Geschillen omtrent koop/verkoop onroerend goed
Geschillen omtrent handelshuur/woninghuur/pacht
Bouwgeschillen zowel voor aannemer, architect als bouwheer
Hypothecair krediet / persoonlijke lening

Familierecht

Huwelijk en wettelijke samenwoning
Onderhoudsgelden en alimentatie
Vereffening en verdeling huwgemeenschap
Erfenissen, schenkingen en testamenten
Jeugdrecht

Arbeids- en sociaalzekerheidsrecht

Arbeidscontracten
Sociaalzekerheidsrecht
Arbeidsongevallen

Fiscaalrecht

Personenbelasting / Vennootschapsbelasting
Belastinggeschillen over buitenlandse inkomsten of met buitenlanders
Successierechten
BTW
Lokale en regionale belastingen

TARIEVEN

De financiële kosten verbonden aan de tussenkomst van een advocaat bestaan uit gerechtskosten (kosten voor bijstand, kosten van gerechtsdeurwaarder, …), kantoorkosten (telefoons, mails, brieven, …) en het ereloon. Op die laatste twee is btw verschuldigd.
Het ereloon houdt verband met de intellectuele prestaties die worden geleverd en deze worden berekend op basis van een uurtarief.

Het gebruiken van transparante en correcte tarieven is belangrijk. Wel is het niet steeds mogelijk om vooraf het ereloon en de kosten te bepalen, gelet op de soms onvoorspelbare wendingen in een dossier.